تیم کاری

تاریخ انتشار : 2023/07/22
حسن لوایی
مدیرعامل
آرزو شمس
رئیس هیات مدیره
میلاد اقبال
کارشناس شبکه
زهرا شکوئی
طراح سایت
فاطمه بدری
طراح سایت
پریسا پایدار
فروش و پشتیبانی
میثاق عقیقی
مسئول تدوین
پیام طهماسبی
سئوکار

برخی از مشتریان

fa_IR