خدمات داده آمایی

تاریخ انتشار : 2023/08/19

داده آمایی

 پایگاه داده بزرگ در مؤسسه ملی فناوری و استانداردهای آمریکاست که متشکل از ارقام دست‌نویس است و معمولاً برای آموزش سیستم‌های مختلف پردازش تصویر استفاده می‌شود.

 

برخی از مشتریان

fa_IR